Rozwiązania informatyczne

Strona główna

Produkty

Usługi

Pomoc techniczna

Kontakt
Strona główna

Software dla biznesu a nie biznes dla software - jak to osiągnąć?


Założenia:

 • Precyzyjna analiza przedwdrożeniowa połączona z przejrzystą dokumentacją przed- i powdrożeniową oraz zapewnieniem jej aktualności w każdym momencie czasowym
 • Możliwość zamodelowania procesów biznesowych za pomocą graficznych narzędzi CASE (Computer Aided Software Engeering) i możliwość ich symulacji i optymalizacji
 • Możliwość zaimplementowania różnych scenariuszy dla różnych zdarzeń  (niespodziewanych oraz planowanych)
 • Łatwość modyfikacji procesów biznesowych
 • Łatwość integracji z innymi systemami (ERP, firmy spedycyjne, dostawcy) oraz praca na różnych platformach bazodanowych
 • Obniżenie całkowitego kosztu posiadania (TOC) poprzez skrócenie czasu wdrożenia i modyfikacji procesów
Podejście tradycyjne
Podejście procesowe
 •  Ukierunkowanie na kadrę IT
 • Długi czas wdrożenia
 • Duża ilość dokumentacji opisowej
 • Niepożądane zjawiska: inflacja wymagań, brak precyzji
 • Niedokładne dopasowanie do wymagań klienta
 • Wysokie koszty i długi czas zmian (wymaga programowania)
 •  Większy nacisk na udział managementu we wdrożeniu
 • Skrócony czas wdrożenia
 • Opis procesów w formie graficznej
 • Precyzja opisu dzięki graficznej prezentacji
 • Łatwość dopasowania do modelu biznesowego przedsiębiorstwa
 • Obniżony czas zmian = niższy koszt implementacji (nie wymaga zmian w kodach źródłowych, wystarczy zmiana w modelu graficznym procesów)